Denizcilik sektörüne büyük destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşviklere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gittiklerini açıklayarak 25 bin GT (Grostonaj) ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını iki kat artırarak 50 Bin GT’na çıkardıklarını bildirdi. Uraloğlu, “Söz konusu değişiklik ile Türkiye’nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak, bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemilerin inşasını teşvik etmek amacıyla yürürlükteki yönetmelikte önemli değişiklikler yaptıklarını bildirdi. “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını açıklayan Uraloğlu, mevcut teşviklerin genişletildiğini söyledi.

 

HURDAYA AYRILACAK GEMİ TONAJI 10 KAT ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, yapılan değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajının 10 kat artırılarak 5 bin GT’dan 50 bin GT’ye yükseltildiğini, bununla birlikte 25 bin GT ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularının da iki kat artarak 50 Bin GT’na çıkarttıklarını bildirdi. Uraloğlu, Ayrıca, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettiklerini kaydederek, “Söz konusu değişiklik ile teşvik kapsamına alınan gemi sayısının önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak” dedi.

 

“GEMİ İNŞA SANAYİSİNDE İSTİHDAM ARTACAK”

Uraloğlu, teşvik mekanizmamızda sektör lehine önemli değişiklikler yaptıklarını ifade ederek söz konusu değişiklik ile Türkiye’nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Uraloğlu, “Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı da hesaplıyoruz” dedi.

 

BAŞVURU SÜRECİ BİR AYDAN BİR YILA ÇIKARTILDI

Uraloğlu, özellikle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak süreçte de önemli kolaylıklar sağladıklarını bildirdi. Önemli bir yeniliğin de gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi olduğunu belirten Uraloğlu, bu sayede işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuşmasının da sağalmış olacağını söyledi. Teşvik başvuruları ile ödemelerinin etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdiklerini belirten Uraloğlu, “Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

 

“DENİZCİLİKTE LİDER ÜLKELER ARASINDA HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, Bu değişikliklerle, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamış olacaklarının altını çizerek, “Dünya ticaretinin yüzde 90’ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin belkemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmanın ve denizciliğin her alanında ‘Lider Denizci Ülkeler’ arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla Türkiye, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir